Madrid, 19 Luglio 2016

 

Carissimi fratelli,

Vi do una grande notizia: oggi, alle 16,45, la nostra sorella Carmen è partita per il Cielo. È certo che Nostro Signore Gesù è venuto a prendere la sua anima per portarla con sé.

Mentre soffriamo per la sua mancanza, soprattutto io, siamo contenti di saper che Nostro Signore Gesù se l’abbia portata con sé.

Carmen, che grande aiuto per il Cammino! Mai mi ha adulato, sempre pensando al bene della Chiesa. Che donna forte! Non ho mai conosciuto nessuno come lei. Negli annunci ai giovani, con il Papa, come ora in Cracovia, sempre diceva loro: “La donna è la cosa più importante nella Chiesa, perché porta nel suo seno la fabbrica della vita. Per questo, dalla prima pagina del Genesi sino alla fine dell’Apocalisse sempre il demonio persegue la donna”. E concludeva dicendo: “Il Kiko ve lo regalo”!

Spero morire presto e riunirmi con lei. Carmen è stata per me un avvenimento meraviglioso: la donna, il suo genio grande, il suo carisma, il suo amore per il Papa e, soprattutto, il suo amore alla Chiesa.

Bene fratelli, ho l’anima addolorata, perché non è con noi. Ma la fede mi aiuta e conferma che sta con Cristo. Pregate per lei. Potete celebrare una messa tutti insieme in commemorazione di Carmen.

L’Arcivescovo di Madrid ha accettato che si faccia il funerale di Carmen, con il corpo presente, nella Cattedrale, e forse lo presiederà il Card. Rouco. Al funerale sono invitati gli itineranti d’Europa, se potete venire. Vi comunicheremo il giorno esatto.

Animo, che Cristo è risuscitato ed ha vinto la morte per noi!

Per me è stato commovente che abbia atteso che io giungessi, la baciassi e le dicessi: “Animo”. E dopo averle dato un bacio è spirata.

 

 

 

 

Cristo

Iz Statuta Neokatekumenskog puta

11. svibnja 2008.

    Članak 1.

[Narav Neokatekumenskog puta]

§ 1. Narav Neokatekumenskog puta definirao je, Njegova Svetost, Ivan Pavao II. kada je napisao: "Priznajem Neokatekumenski put kao itinerarij katoličke formacije, valjane za društvo i za današnja vremena".

§ 2. Neokatekumenski put je na slu�bu Biskupu kao jedan od načina biskupijskog ostvarenja kršćanske inicijacije i permanentnog odgoje vjere.

§ 3. Neokatekumenski put, koji ima javnopravnu osobnost, sastoji se od skupa duhovnih dobara:

1.  "Neokatekumenat", ili pokrsni katekumenat, onako kako se govori u naslovu II;

2.  permanentni odgoj vjere, onako kako se govori u naslovu III;

3.  katekumenat, onako kako se govori u naslovu IV;

4.  katehetska slu�ba, o kojoj se govori u naslovu V, izvršena onako kako je određeno i od osoba ondje naznačenih.

 =======================

 

U prvotnoj Crkvi, dok je svijet bio poganski, oni koji su �eljeli postati kršćani trebali su započeti „katekumenat", koji je bio put formacije u pripravi na krštenje. Danas je proces sekularizacije doveo mnoge ljude do napuštanja vjere i Crkve: zbog ovog je potreban put formacije kako bi postali kršćani. Neokatekumenski put nije pokret ili udruga, već sredstvo u �upama, na slu�bu biskupima, za dovođenje k vjeri mnogih ljudi koji su je napustili. Započeli su ga u 60.-im godinama u jednom od najsiromašnijih predgrađa Madrida Kiko Arguello i Carmen Hernández za vrijeme kad je nadbiskup Madrida bio Casimiro Morcillo, koji je u toj prvoj grupi vidio istinsko ponovno otkrivanje Riječi Bo�je i praktičnu provedbu liturgijske obnove, potaknute tih godina od strane Koncila.

 

S obzirom na pozitivna iskustva u crkvama Madrida, 1974. Kongregacija za bogoštovlje je izabrala naziv Neokatekumenski put za ovo iskustvo. To je put obraćenja kojim se mogu otkriti bogatstva Evanđelja. Za ovih godina Put se proširio u više od 900 biskupija u 105 zemalja, s preko 20 tisuća zajednica u 6000 �upa. Godine 1987. u Rimu je otvoreno međunarodno misijsko sjemenište „Redemptoris Mater" koje prima mladiće čiji je poziv sazrio u neokatekumenskoj zajednici i koji daju svoju raspolo�ivost da idu po svem svijetu.

Nakon toga mnogi su biskupi slijedili iskustvo u Rimu, te danas u svijetu postoji više od 70 biskupijskih misijskih sjemeništa "Redemptoris Mater" gdje se formiraju više od tisuću bogoslova. Nedavno, kao odgovor na tra�enje pape za novu evangelizaciju, mnoge obitelji koje su završile put, ponudile su se kako bi pomogle poslanje Crkve, odlazeći �ivjeti u najsekulariziranijim i najraskršćanjenijim područjima u svijetu pripremajući rađanje novih misionarskih �upa.