Consegna degli statuti

Neokatekumenski put potvrđen je u novim Statutima kao model pokrsnog katekumenata koji se ostvaruje pod ravnanjem dijecezanskog biskupa ili, kako ga je definirao Ivan Pavao II. u riječima koje su prenijete u članak 1. teksta Statuta, kao "itinerarij katoličke formacije": program formacije osobe za kršćanski ivot, ponajprije na katehetskim i liturgijskim temeljima, koji se ostvaruje u zajednici i  provodi sukladno specifičnim ritmovima i metodama.

STATUT - DEFINITIVNO ODOBRENJE (2008.)

DIRETTORIO CATECHETICO

STATUT AD EXPERIMENTUM (2002.)