Rim- Privatna audijencija s inicijatorima Neokatekumenskog puta


Benedikt XVI. slubeno je primio u privatnu audijenciju Kika Argüella, Carmen Hernandez, te oca Marija Pezzija, inicijatore Neokateumenskog puta.

Povodom nedavne Sinode biskupa o Euharistiji, Kiko Argüello je bio imenovan kao auditor od strane pape, te su se, tijekom rada Sinode, više puta susreli. Ovo je, meutim, prvi put da papa, nakon svog izabranja prije nekoliko mjeseci, slubeno prima ekipu odgovornih Neokatekumenskog puta.

U razgovoru je dotaknuta tema liturgijske prakse Neokatekumenskog puta, koju papa uvelike cijeni. Osim toga, Kiko je predstavio novi nacrt za evangelizaciju najdekristijaniziranijih podruèja svijeta, a posebice Europe. 

arišna toèka ovog nacrta bit e susret 12. sijeènja 2006. u Sali Nervi, tijekom kojeg e Benedikt XVI. Poslati 209 obitelji u poslanje u cijeli svijet, uruèujui im kri. Ova skupina obitelji pridruit e se obiteljima (njih 400) koje je ve poslao Ivan Pavao II.

Prije nego je izabran za papau, kardinal Ratzinger se, kao kardinal Münchena, a potom kao prefekt kongregacije za nauk vjere, susreo sa Kikom i Carmen u mnogim prilikama. Posebice je, tijekom rada na dobrenju Statuta Neokatekumenskog puta, kardinal Ratzinger predvodio posao ispitivanja doktrinalnih sadraja Opeg katehetskog direktorija Neokatekumenskog puta, što je prethodilo odobrenju Statuta, a tijekom èega se došlo do zakljuèka o punom odobravanju, s vrlo pozitivnim osvrtima.

29. lipnja 2002. je Svet Stolica odobrila Statut Neokatekumenskog puta, priznajui ga kao „pokrsni katekumenat na slubu biskupa i upnika biskupija“, kao jedan oblik kršanske inicijacije.

Neokatekumenski put prisutan je u više od 900 biskupija u svijetu, sa preko 20 000 zajednica u 6 000 upa, te je pomogao otvoriti 63 misionarska sjemeništa Redemptoris Mater, na slubu novoj evangelizaciji.